Menu

Duyurular


Zübeyde Ana” Römorkörünün Havuz Güverte Makine ve Sevk Sistemi Bakım Onarım İhalesi HK.

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0178-134 =  21/03/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 21/03/2012 tarih ve  1062-174 /2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı’nın 20.03.2012 tarih ve 3686 sayılı yazısına atfen;

 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı’ndan alınan ilgi yazıda,

 

- Kuruluşlarına ait “Zübeyde Ana Römorkörünün Havuz, Güverte Makine ve Sevk Sistemi Bakım Onarımı” işine ilişkin olarak yapılan yeterlilik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunan isteklilerden fiyat teklifi alınacağı,

 

- İhaleye ilişkin ihale dokümanının www.kiyiemniyeti.gov.tr internet sitesinden ve aşağıda belirtilen adresten görülebileceği ve / veya satın alınabileceği, 

 

- İhaleye katılmak için ihale dokümanına uygun olarak hazırlanacak yeterlilik başvurusunun en geç 05.04.2012 Perşembe günü, saat: 14:00’a kadar aşağıda belirtilen adrese ulaştırılması gerektiği,

 

bildirilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz