Menu

Duyurular


Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi Hakkında Karar

SİRKÜLER NO: 12.3 / 300-254 = 10/04/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 07/04/2017 tarih ve 1356-261/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nca;

 

—  Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar No: 2017/4)

 

07 Nisan 2017 tarih ve 30031 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olup, yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Söz konusu karar İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yer almaktadır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Yönetim Kurulu

 

 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz