Menu

Duyurular


Yükleme Kontrolleri Acente Sorgusu

SİRKÜLER NO: 8.1 / 620-433 = 19/08/2019 


Konu: Yükleme Kontrolleri Acente Sorgusu Hk.

 

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınan 09.08.2019 tarih ve 73421605-235 sayılı yazıda;

 

“Bilindiği üzere Gümrük Yönetmeliği’nde 24.05.2019 tarihinde yapılan değişiklikle ihracat beyannameleri ile uluslararası düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülüklerden ya da Bakanlıkça belirlenecek durumlardan kaynaklı olarak kâğıt ortamında onaylanması gerekenler dışındaki ekli belgeler gümrük idaresine kâğıt ortamında ibraz edilmeyecektir.

 

Bu kapsamda ihracat beyannameleri beyan sahibi ve ilgili memur tarafından e-imza ile imzalanacak olup, beyannamenin e-imzalı nüshasına da ilgili ihracatçı tarafından mükellef yetkisi ile GET-APP uygulaması üzerinden, yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar da veri paylaşımı kapsamında web servisler aracılığıyla ulaşabilecektir.

 

20.08.2019 tarihi itibari ile ihracat beyannamesinin kâğıt nüshası, gümrük idarelerince yükümlüsüne ya da herhangi kurum/kuruluşa verilmeyecektir.

 

Bu kapsamda yükleme kontrolleri kapsamında tüm acentelerce Konteyner No, Beyanname No, Kalem Sıra No, Kap, Kilo, KKTF Durumu, X Ray Durumu bilgilerine ulaşabilecektir.

 

Sorgulara ilişkin web servis tasarım dokümanı, servise erişim ve yetkilendirme için eserce@ticaret.gov.tr ve h.sayilir2@ticaret.gov.tr adreslerine e-posta gönderilmesi gerekmektedir.

 

Bu itibarla; KLTS uygulanan limanların bilgilendirilmesi hususu,”

 

Bildirilmektedir. 

 


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz