Menu

Duyurular


Yönerge Değişikliği

SİRKÜLER NO: 7.5 / 585-436 = 03/11/2010

 

İlgi: Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün 26.10.2010 tarih ve 5156 sayılı yazısı

 

“Avrupa Birliği Müktesebatı uyum çalışmaları kapsamında 23.06.2002 tarih ve 24794 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelik” in 10 uncu ve 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan “Gemi İlaç ve Tıbbi Donatım Sertifikası Düzenlenmesinin Usul ve Esaslarına Dair Yönerge” nin Ek’lerinin güncel ihtiyaçlar doğrultusunda yenilendiği ve 25.10.2010 tarih ve 235 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe girdiği, bildirilmektedir.

 

Söz konusu Yönerge ve Ek’lerinin son şekli www.hssgm.gov.tr adresi “Mevzuat Bölümü” ndeki Yönerge ve Genelgeler kısmında yer almaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: 1 Yönerge (lütfen tıklayınız)

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz