Menu

Duyurular


Yemen Limanları’na Uğrayan Gemilerin Gümrük İşlemleri Gereklilikleri

SİRKÜLER NO: 8.1 / 235-200 = 22/03/2016                  

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22/03/2016 tarih ve 1238-231/2016 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
ICS'den alınan ve denizcilik makamları ile üyelerimiz başta olmak üzere ilgili taraflara gönderiminin yapılması istenen ilgi yazıda ve ekli belgelerde, Yemen için Birleşmiş Milletler Doğrulama ve Teftiş Mekanizması (UNVIM – United Nations Verification and Inspection Mechanism) hakkında bilgiler ve Yemen limanlarına uğrayan gemilerin gümrük işlemleri ile ilgili yeni gereklilikler ifade edilmektedir.

Öncelikle UNVIM uygulamaları hakkında üye hükümetlere yönelik hazırlanan bir giriş dokümanına yer verilmiş olup, takip eden ekli belgeler (EK-1 ve EK-2) ise yaklaşık 10 aylık bir çalışmanın ardından BM tarafından ICS Sekretaryası'na iletilmiştir. UNVIM mekanizmasının amacı; Yemen'e yasa dışı yollarla yük taşınmasını engellemeyi amaçlayan BM Güvenlik Konseyi Kararı 2216(2015)'in desteklenmesi ve aynı zamanda Yemen nüfusunun temel ihtiyaçlarının kesintisiz olarak limanlardan geçişinin sağlanmasıdır.

UNVIM mekanizması, Aden haricindeki tüm limanlarda (Yemen Hükümeti'nin kontrolünde olmayan limanlar) geçerli olacağından tüm gemilerin söz konusu mekanizma üzerinden gümrük gerekliliklerini yerine getirmesi gerekmektedir. Mekanizmanın işleyişiyle ilgili detaylara ve gümrük beyan formu gibi belgelere UNVIM'ın internet sitesinden erişilebilir: http://www.vimye.org/

Ayrıca, EK-3'teki süreç haritası da mekanizmanın işleyişini görsel olarak açıklamaktadır.

İlgi yazıda ifade edildiği üzere, mekanizma henüz tam olarak işlevsellik kazanmış değildir ve UNVIM'ı kullanan gemilerin aynı zamanda Riyad'daki Tahliye ve İnsani Operasyonlar Merkezi (EHOC – Evacuation and Humanitarian Operations Centre)'ne başvurmaları gerekip gerekmediği halen belirsizdir. İlgili tüm tarafların UNVIM'a kayıt olması beklenmektedir ve ayrıca önümüzdeki günlerde ortadan kaldırılacak birtakım siyasi engeller mevcuttur.

Bu nedenlerden dolayı, Aden dışındaki Yemen Limanları'na yanaşacak tüm gemilerin gümrük işlemlerini mevcut EHOC ve UNVIM sistemlerinin ikisi üzerinden de yapması tavsiye edilmektedir. Bu durum idari yükü arttıracak olsa da, mevcut koşullar altında Yemen Limanları'na sorunsuz giriş sağlayacak en kesin yol budur.”
 
Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
EKLER :
Ek 1: United Nations Verification and Inspection Mechanism for Yemen Standard Operating  
Procedures

Ek 2 : Notification Form for Yemen-based Importers/Traders


Ek 3 : Request for Clearance Form


Ek 4 : Flow Chart

 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz