Menu

Duyurular


Yatlarda COVİD-19 Önlemleri

SİRKÜLER NO: 23.1  / 196-149 = 30/03/2020İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27/03/2020 tarih ve 1088-388 /2020 sayılı yazısı.

 

İlgi : T.C. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Marmara Bölge Baştabipliğinin 27.03.2020 tarih ve 499-69 Sayılı Yazısı.

 

İlgi yazıda belirtildiği üzere, dünyada COVİD-19 salgını yaşanmakta olup, Dünya Sağlık Örgütü 30.01.2020 tarihinde "Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu" ilan ettiği, salgın Sağlık Bakanlığı ile ilgili tüm kurumlar tarafından yakın takip edildiği, salgının seyri doğrultusunda gemilere yönelik olarak ilave önlemlerin alınmasının ihtiyacı hâsıl olduğu,

Bu nedenle, yurtdışından gelen yatların sağlık işlemlerinin Seyir İzin Belgesi Sistemi üzerinden elektronik olarak yapılması uygulamasının askıya alındığı, bu yatların sağlık işlemlerinin Sağlık

Denetleme merkezlerince yürütüleceği,

Bu kapsamda, yurtdışından İstanbul İline gelen yatların ilk sağlık işlemlerini 24 saat hizmet verebilen bir sağlık biriminin olduğu Zeyport Limanından yapılacağı, yatların girişiyle ilgili işlemler burada tamamlandıktan sonra uzun süreli kalacakları ve gerekli diğer sağlık önlemlerinin alınabileceği yerlere gidecekleri bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz