Menu

Duyurular


Yağ Kayıt Defterleri Değişiklikleri Hk.

SİRKÜLER NO: 20.1 / 682-493 = 23/12/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 22/12/2010 tarih ve  5285-579 / 2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 04.11.2010 tarihli ve B.02.1.DNM.0.06.18.01.117.07-01-347267 sayılı yazısına atfen;

 

Uluslararası Denizcilik Örgütü(IMO) nün ana komitelerinden biri olan Deniz Çevresini Koruma Komitesi (MEPC) 59 uncu Dönem Toplantısında alınan Karar ve MARPOL 73/78 Sözleşmesi Ek-I kapsamında; Türk Bayraklı gemilerde tutulması gereken kayıtlar için gerekli Yağ Kayıt Defterlerine ait değişiklikler İlgi yazı ile bildirilmiştir. 

 

Bu çerçevede, Yağ Kayıt Defterlerini içeren (Makine Dairesi Operasyonları ve Kargo/Balast Operasyonları) Değişiklikler yapılarak, Odamızca satışa sunulmuş olup ayrıca Defterlerin işlenmesine ait Uygulamalar Ek-1’de sunulmuştur.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: 1 uygulama usulleri (11 sayfa)

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz