Menu

Duyurular


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421)

SİRKÜLER NO: 10.5 / 776-547 = 21/12/2012

 

Maliye Bakanlığınca, 14/12/2012 tarih ve 28497 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421)" ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: 1 ilgi Tebliğ

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz