Menu

Duyurular


VARYAG Adlı Geminin Kırım’a Sefer Düzenlemesi Hk.

SİRKÜLER NO: 2.1  / 603-504 = 17/09/2015
 

 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16/09/2015 tarih ve 3733-680/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün 10.09.2015         tarih ve E.60802 sayılı yazısına atfen;
 
Dışişleri Bakanlığından alınan 26 Ağustos 2015 tarihli yazıdan bahisle, "VARYAG" isimli feribotun 4 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Sivastopol ve Zonguldak arasında sefer yapmaya başladığı, Ukrayna'da 9 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren Kanuna göre Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde bulunan deniz limanlarının kapalı sayıldığı ve yabancı ülke gemilerinin bu limanlara girişlerinin yasaklandığı vurgulanarak bu Kanun çerçevesinde Ukrayna'ya yasadışı giriş yaptığı değerlendirilen feribotun ve feribotla taşınan Türk tırlarının cezalandırılabileceği,
 
Ukrayna yetkili makamlarının yaptığı yasal düzenlemelerin, Dışişleri Bakanlığımızca takip edildiği ve ilgili sektör temsilcilerine defaatle duyurulduğu, 
 
Bu kapsamda, yukarıda belirtilen feribotun ve feribotla taşınan Türk tırlarına, Ukrayna yetkili makamlarınca herhangi bir müeyyide uygulanabileceğinin düşünüldüğü belirtilerek, konuyla ilgili Odamız üyelerinin bilgilendirilmesi ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi istenmektedir.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz