Menu

Duyurular


Uluslararası Sefer Yapan Türk Bayraklı Gemiler için Çoklu Yükleme Belgesi Hakkında Uygulama Talimatı

SİRKÜLER NO: 11.5 / 618-431 = 19/08/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16.08.2019 tarih ve 2982-544/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün 05.08.2019 tarih ve E.58658 sayılı yazısından bahisle;

 

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’nün yetkilendirilmiş klas kuruluşlarına “gereği” Odamıza da “bilgi” olarak gönderilen ilgi yazısı ile,

 

- IMO tarafından kabul edilen 1966 Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesi’nin (Load Line Convention) yükleme sınırının tespiti ve sertifikalandırılması ile ilgili kuralları düzenlemekte olduğu ve IMO'ya taraf ülke olarak bayrağımız altındaki gemilerin uluslararası yükleme sınırının tespiti, sertifikalandırılması ve gemi üzerine markalanmasının IMO tarafından kabul edilmiş Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesi hükümlerine göre yapılmasının, 6/10027 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak 28.06.1968 tarihli ve 12936 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlandığı,

 

- Bazı limanların sınır şartları ve vergilendirme prosedürleri hususunda avantaj sağlaması veya yüksek fribordu gerekli kılan şartlarda geçici olarak sefer yapacak gemiler için Çoklu Yükleme Sınırı Belgesi düzenlenmesi hususunun cazip hale geldiği belirtilerek Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü’ne Çoklu Yükleme Sınırı Belgesi verilebilmesi yönünde taleplerin  geldiği,

 

- Bu kapsamda; Genel Müdürlük Makamının 30.04.2019 tarihli ve 32774 sayılı Olur'u ile teşkil olunan Komisyon tarafından yapılan hukuki ve teknik inceleme sonucunda, ülkemiz filosunun, diğer ülkelerin gemileri ile ticari rekabeti sağlayabilmesi amacıyla uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilere Çoklu Yükleme Sınırı Belgesi düzenlenmesine yönelik uygulamanın ilgi yazılarında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirileceği,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz