Menu

Duyurular


Uluslararası İstanbul Su Sporları Festivali

SİRKÜLER NO: 13.7 / 633-441  = 22/08/2019


T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’ndan alınan 21.08.2019 tarih ve E.7969 sayılı yazısında;

 

“İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü, ilgili federasyonlar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün koordinasyonunda aşağıda detayı verilen yarış yapılacaktır.

 

Yarışmanın Adı

                                                          

Uluslararası İstanbul Su Sporları Festivali

 

Parkuru

 

Maltepe Orhangazi Şehir Parkı 24-25 Ağustos 2019

 

 

Kınalıada Etrafı 24 Ağustos 2019 Saat: 09.30 – 13.00

 

Yarışlarla ilgili önlemlerin İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından alınması şartı ile seyir, can, mal ve çevre güvenliği bakımından, yukarıda belirtilen bölgede ve tarihler arasında dikkatli seyir yapılması ve Su Sporları Festivali ile ilgili olarak gemi kaptanlarının uyarılması hususu,” 

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz