Menu

Duyurular


Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğİ

SİRKÜLER NO: 22.4/264-214 = 15/04/2008

 

Dış Ticaret Müsteşarlığınca, 12/04/2008 tarih ve 26845 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, “Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/25)” tebliğ ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 1 Tebliğ (lütfen tıklayınız)

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz

Bilgi için: İMEAK DTO