Menu

Duyurular


Ukrayna / 18. Uluslararası Ticaret ve Ulaştırma Haftası

SİRKÜLER NO: 12.3  / 412-272 = 27/05/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 24.05.2019 tarih ve 2060-368/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nden alınan 21.05.2019 tarih ve E.39696 sayılı yazısından bahisle;

 

“28 – 31 Mayıs 2019 tarihlerinde Ukrayna Altyapı Bakanlığı’nın desteğiyle yürütülecek 8. Uluslararası Ticaret ve Taşımacılık Haftası etkinliklerine ilişkin davet mektubunun yazıları ekinde sunulduğu belirtilmekte olup, bahse konu etkinliklere katılım sağlanmasının öngörülmesi durumunda, Forumlara katılıma ilişkin davet mektubunda yer alan linkler üzerinde kayıt işlemlerinin yaptırılmasının gerektiği,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz