Menu

Duyurular


Tutulmaların Azaltılması

SİRKÜLER NO: 22.3 / 711-574 = 28/09/2016 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28.09.2016 tarih ve 3609-635/2016 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 27.09.2016 tarih ve E.69495 Sayılı yazısı.

 

Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesine gereği; Odamıza da bilgi olarak gönderilen ilgi yazı ile;

 

2004 yılında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca başlatılan eğitim ve denetim seferberliği kapsamında, Türk Bayraklı gemilerin Paris MoU’da 2008 yılında beyaz listeye girdiği, Türk Bayraklı gemilerin prestijlerinin artarak ticari açıdan avantajlı konuma geldiği, ancak, 2015 ve 2016 yıllarında vuku bulan tutulmalar nedeniyle Türk Bayraklı gemilerin Paris MoU denetim performansları düşerek beyaz listedeki konumumuzun kötüleşmekte olduğu ve gri listeye düşme riskinin ortaya çıktığı, bu kapsamda,

 

1. İlgi yazı tarihi itibariyle 1 ay içerisinde Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesince Emniyet Yönetimi Sertifikası (SMC) düzenlenen 15 yaş ve üzeri uluslararası sefer yapan tüm Türk Bayraklı gemiler ile yine Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesince SMC belgelendirmesi yapılmış kabotaj hattında sefer yapan ISM Kod’a tabi gemilerin %50 lik bölümüne ilave SMC denetimi yapılması,

 

2. Tutulmaların önlenmesini teminen denetim yaptırılması sebebiyle, söz konusu denetimler için donatan/işletmecilerden herhangi bir ücret talep edilmemesi,

 

3. Söz konusu denetimlere ilişkin tüm denetim raporlarının ivedilikle Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na iletilmesi,

 

4. SMC denetimi yapılmayan gemilere yönelik olarak, gemilerin konumu ve/veya geminin fiziki durumu nedenleri söz konusu ise bu gemilerin bir rapor dahilinde niçin denetlenmediğinin bildirilmesi,

 

5. Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesine kayıtlı ve/veya Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesince SMC belgesi düzenlenen uluslararası sefer yapan tüm Türk Bayraklı gemilerin Paris MoU Risk Profilinin ve söz konusu gemilerin işletmelerine ait Şirket Risk Profilinin hesaplanarak ivedilikle Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na iletilmesi,

 

6. Ayrıca, 6-9 Eylül 2016 tarihinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesine yıllık denetim gerçekleştirilen denetimde tespit edilen uygunsuzlukların giderildiğine dair kayıtların denetim bitiş tarihi itibariyle bir ay içerisinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bildirilmesi, istenmektedir.”


Denilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz