Menu

Duyurular


Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 684-478 = 13/09/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 12.09.2019 tarih ve 3234-606/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“23.06.2018 tarihli ve 30457 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve 01.09.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Yönetmelik 11.09.2019 tarih ve 30885 sayılı Resmi Gazete ile yürürlükten kaldırıldığı,”

Belirtilmektedir.

 

 

 Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz