Menu

Duyurular


Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 1)

SİRKÜLER NO: 10.5 / 0417-288 = 29/06/2012

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca, 29/06/2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 1)ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

Ek 1: ilgi tebliğ

 

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz