Menu

Duyurular


Türkiye Cumhuriyeti İle Avusturya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden...

SİRKÜLER NO: 10.1/414-336 = 08/07/2009

 

28 Mart 2008 tarihinde Viyana’da imzalanan, 1/4/2009 tarihli ve 5848 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ilişik “Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması” ve eki “Protokol”ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 14/5/2009 tarihli ve HUMŞ/588 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/5/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Anılan Bakanlar  Kurulu Kararı 26 Haziran 2009 tarih ve 27270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek:1 BKK Kararı (lütfen tıklayınız)

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

Bilgi için: İMEAK DTO