Menu

Duyurular


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Karşılıklı Vize Muafiyeti

SİRKÜLER NO: 15.3/192-156 = 21/03/2008 

 

İlgi:İMEAK DTO'dan alınan, 20/03/2008 tarih ve 1597-135/2008 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Karşılıklı Vize Muafiyeti” hakkındaki sirküleri.

 

İlgi sirküler ile ;

 

 “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Karşılıklı Vize Muafiyeti Anlaşması”  Bakanlar Kurulu tarafından 20.03.2008 Tarih ve 26822 (Asıl) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Karşılıklı Vize Muafiyeti Anlaşması” ndan özetle;

 

1- Her bir akit tarafın geçerli diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamili vatandaşları diğer Akit Tarafın ülkesine giriş-çıkışlarında, transit geçişlerinde ve her 6 ay içerisinde 90 günü aşmamak kaydıyla (ilk giriş tarihinden itibaren hesaplanır) geçiş süresiyle ikametlerinde vizeden muaf tutulacağı,

 

2- Belirtilen Vize muafiyet süresi (6 ayı aşmamak kaydıyla 90 gün) Akit tarafların kamyon ve otobüs şöförleri ve yardımcıları ve sivil uçaklar ve gemilerin mürettebatı olarak uluslararası yük ve yolcu taşımacılığıyla uğraşan vatandaşlarına da uygulanacağı, Akit tarafların diplomatik ve konsüler temsilcilikleri başvuruları halinde yukarıda belirtilen Akit Taraflar vatandaşlarına uzun geçerlilik süreli (kısa ikamet süreli) çok girişli vizelerini re’sen ita edecekleri,

 

3- Akit Tarafların gemiadamı cüzdanı ve uçak mürettabat belgesi (ICAO standartlarına göre düzenlenmiş) hamili vatandaşları, bu belgeleri, diğer Akit Tarafın ülkesine vize muafiyet süresi sınırları (6 ayı aşmamak kaydıyla 90 gün) dahilinde giriş-çıkış, transit geçiş ve geçici ikametlerinde pasaportlarının yerine kullanabilecekleri,

 

şeklinde olup, Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

EK: Anlaşma  Metni

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz