Menu

Duyurular


Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığı ile Rusya Federasyonu Federal...

SİRKÜLER NO: 8.6 / 705-566 = 13/11/2008

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 12/11/2008 tarih ve 5479-518/2008 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

18 Eylül 2008 tarihinde Moskova’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Müsteşarlığı ile Rusya Federasyonu Federal Gümrük Servisi Arasında Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesine İlişkin Protokol”, Bakanlar Kurulu’nun 05/11/2008 tarihli onayı ile 12.10.2008 tarih ve 27052 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Protokol ; tarafların ekonomik ve sosyal yararlarını korumak için gümrük otoriteleri arasında işbirliğini kuvvetlendirme isteğiyle,Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasındaki ticaretin güvenliğini artırma amacıyla Tarafların devletleri arasında sevk olunan mal ve araçlar üzerindeki gümrük kontrollerinin verimliliğini artırma amacıyla hazırlanmıştır.

 

Protokol’ün 3.maddesinde  ;

“ Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH)” na tabi olan ve ön bilgi çerçevesinde sadece taşıma belgelerinde (TIR Karnesi, Taşıma Belgesi, Hava Konşimentosu, CMR) yer alan bilgileri sağlayan firmalar aşağıda yer alan kolaylıklardan yararlanırlar:

 

1) Yapılacak belge kontrolünde sunulan belgelerin uygun olması halinde fiziki gümrük kontrolü yapılmayacaktır. Şayet fiziki gümrük kontrolü gerekirse, gümrük işlemleri yığılmaları azaltmak amacıyla en kısa sürede tamamlanacak ve rutin ve makul bekleme sürelerini aşmayacaktır;

 

2) BGH'ye katılan firmalara dış ticaret operasyonlarında banka garantisini kullanma imkanı;

 

3) BGH'ye katılan şirketlerin eksik belge sunması ve bilahare bu eksik belgeleri tamamlayacaklarına dair taahhütte bulunmaları halinde kargo beyannamelerinin Tarafların gümrük idarelerince kabul edilebilmesi.”

 

şeklinde yer almaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Protokol Metni

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz