Menu

Duyurular


Türkiye – İran Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı

SİRKÜLER NO: 12.3 / 686-480 = 13/09/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 12.09.2019 tarih ve 3239-608/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 09.09.2019 tarih ve 9045 sayılı yazısına atfen;

 

Ticaret Bakanlığı ile İran Gümrük İdaresi arasında “7. Dönem Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı”nın, 2 Ekim 2019 tarihinde Tahran’da gerçekleştirilmesinin planladığı bildirilmekte olup, söz konusu toplantıda faydalanmak üzere TOBB tarafından hazırlanacak güncel bilgi notuna ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Söz konusu hususta varsa bilgilerin ve görüşlerin Ticaret Bakanlığına iletilmek üzere 18 Eylül 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar TOBB’a (kaan.gaffaroglu@tobb.org.tr) iletilmesi gerektiği,”

Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz