Menu

Duyurular


Türk Deniz Kuvvetleri’nin Deniz Haydutluğu Silahlı Soygun ile Mücadelede Görev Süresinin Uzatılması Hk

SİRKÜLER NO: 13.7   / 617-516   = 22/09/2015

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22/09/2015 tarih ve 3785-694/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“UDHB Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün 10.09.2015 tarih ve 61354 sayılı yazısına atfen;
 
-Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde deniz haydutluğu/silahlı soygun ile mücadele etmek üzere görevlendirilmesi maksadıyla TBMM tarafından 10 Şubat 2009 tarih ve 934 sayı karar alındığı,
 
-Söz konusu TBMM kararına istinaden 10 Şubat 2015 tarihinden itibaren görevlendirmenin bir yıl süreyle uzatılmasını öngören Başbakanlık Tezkeresi'nin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek, TVG GEMLİK (F-492) fırkateyninin, Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde deniz haydutluğu/silahlı soygun ile mücadele etmek maksadıyla         07 Ağustos 2015- 02 Ocak 2016 tarihleri arasında bölgede bulunarak, Birleşik Görev Kuvveti-151 (CTF-151) emrinde görev yaptığı,
 
-Konuyla ilgili detaylı ilanın yazılarının Ek'inde yer almakta olduğu bölgeden geçecek olan Türk bağlantılı gemilerin www.denizticareti.gov.tr adresinden erişilen "Deniz Haydutluğu Bilgi Sistemi"ne kayıt yapmaları ve ayrıca ihtiyaç durumunda TCG GEMLİK fırkateyni ile iletişime geçebilecekleri, (Ek'te)hususlarının üyelerimize duyurulması istenmektedir.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
Ek 1: ilgi yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz