Menu

Duyurular


Türk Boğazlarından Geçiş Önceliği

SİRKÜLER NO: 8.7 / 426-339 =18/06/2020


İlgi: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün 05.06.2020 tarih ve E.30832 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile:  İmeak Deniz Ticaret Odası Başkanlığı’nın 29.01.2020 tarih ve 38591462-317 sayılı yazısı.

 

İlgi yazıda, ülkemizin milli menfaatleri göz önünde tutularak stratejik bir öneme sahip Marmara Denizi limanlarına (rafinerileri, enerji santralleri, dolum tesisleri vb.) ham petrol ve ürünleri ile LPG / LNG taşıyan tankerler ve yine Marmara Denizi tersanelerine bakım onarım için gelen gemilere Türk Boğazlarından geçiş önceliği tanınması talep edilmektedir.

 

Bilindiği üzere, 15.08.2019 tarihli Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği ve 23.08.2019 tarihli Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Uygulama Talimatı Türk Boğazlarındaki gemi geçiş trafiğinin düzenlenmesi hususunda temel mevzuatı teşkil etmekte olup, özel geçiş hükümlerine tabi olan gemilerin Türk Boğazları giriş sıralaması kritik gemi planlaması dâhilinde yapılmaktadır.

 

Bu kapsamda, ülkemizin ekonomik çıkarları, milli menfaatler göz önünde tutularak stratejik öneme haiz Marmara Bölgesi limanlarına, rafinerilerine, enerji santrallerine ve dolum tesislerine ham petrol ve ürünleri ile LPG / LNG taşıyan tankerler ve Marmara bölgesi tersaneleri ile tamir, bakım, onarım anlaşması bulunan gemilerle ilgili kıyı tesisleri veya tersaneler tarafından gönderilen aciliyet yazılarına istinaden; bahse konu gemilerin Boğaz geçişlerinin seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliği gözetilerek ve mevzuat gereği alınması/sağlanması gereken izin/tedbir/tertipler alınarak/sağlanarak uygulanabilir mertebede değerlendirilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz