Menu

Duyurular


Türk Boğazlarında Tamir Bakım ve Sörvey Amaçlı Gemi Teması

SİRKÜLER NO: 13.7 / 370-288 = 29/05/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 29.05.2020 tarih ve 1528-651/2020 sayılı yazısı.

 

“İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Odamızın 29.04.2020 tarih ve 545 sayılı sirkülerinde de belirtilen, İstanbul Valiliğince 01 Haziran 2020 tarihinden itibaren Türk Boğazlarından geçen gemilere çıkacak sörvey, tamir ekibi, acente, gemi tedarikçisi vb. personelin maskeli, eldivenli, uygun kıyafetli olarak ve ateşleri ölçülerek  gemi yaşam alanlarına girmeyerek  gemiye çıkılmasına Odamız talebine istinaden herhangi bir mücbir sebep aranmaksızın müsaade edilmiş ve karantina uygulaması kaldırılmıştır.

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz