Menu

Duyurular


Türk Boğazlarında Tamir Bakım Amaçlı Gemi Teması

SİRKÜLER NO: 13.7 / 311-237 = 29/04/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 29.04.2020 tarih ve 1277-545/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Yeni Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Türk Boğazlarından geçiş yapan gemilere verilen  tamir bakım hizmetlerinde yaşanan sorunun giderilmesi için Odamızca yapılan girişimler neticesinde;

 

1- Gemide yaşam mahalline temas etmeden, yaşam mahalli dışından bağımsız girişi olan köprü üstü, başaltı, emercensi jeneratör dairesi, pompa dairesi, makine dairesi vb. yerlerde yapılacak olan tamir, bakım, sörvey işlemlerini yapacak kişi, koruyucu elbise giyerek, maske, eldiven vb tüm tedbirleri alarak gemiye çıkabilecek ve gemiden çıktıktan sonra 14 gün evde karantina uygulanmasına tabi olmayacağı,

 

2- Gemi yaşam mahalli içinde yapılacak tamir, bakım ve sörvey işlemleri için personel koruyucu elbise giyerek gemiye çıkabilecek ancak ardından 14 gün evde karantina uygulamasına tabi olacağı bildirilmiştir.

 

3- Alınacak tedbirlerin tam olarak nasıl olacağı ile ilgili teknik ve detaylı bilgi Sahil Sağlık Denetleme Merkezinden alınacaktır.”

 

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

Saygılarımızla,

                                                   Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz