Menu

Duyurular


Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Uygulama Talimatı Karşılaştırma Tablosu

SİRKÜLER NO: 13,4 / 647-451  = 27/08/2019


Sayın Üyemiz.

 

“23.08.2019 tarihinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında yayınlanmış olan ve 26.08.2019 tarih ve 642/447 sayılı Derneğimiz tarafından yayımlanan Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Yönetmeliği Uygulama Talimatı konulu sirküler ile eski Uygulama Talimatı arasındaki farklılıkları gösteren karşılaştırma tablosu ekte yer almaktadır.”

 

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: Karşılaştırma Tablosu

Dağıtım: Tüm üyelerimiz