Menu

Duyurular


Türk – Kırgız Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı Protokolü

SİRKÜLER NO: 12.3 / 622-435 = 21/08/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 20.08.2019 tarih ve 3002-549/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“16.08.2019 tarih ve 30860 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de (Karar Sayısı 1464) “26 Mart 2019 tarihinde Bişekte imzalanan Türkiye Kırgız Karar Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı Protokolü’nün onaylanmasına” 244 sayılı Kanunun 5’nci maddesi ile 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci ve 3’ncü maddeleri gereğince karar verildiği hakkındaki Milletlerarası Antlaşma yayınlanmıştır.

 

Protokolün 3. Gündem Maddesi; Diğer Hususlar başlığı altında Kırgız Heyeti tarafından gündeme getirilen maddeler arasında “Samsun – Novorossisk Ro – Ro hattında düzenli seferlerin başlatılması”dır.”

 

Denilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı ve Milletlerarası Antlaşma

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz