Menu

Duyurular


Ticari Yatlarda Donatılacak Ulusal AIS Klas-B CS Cihazı

SİRKÜLER NO:18.3/ 641-513 = 13/10/2008

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 10/10/2008 tarih ve 4984-467/2008 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 İlgi:  a) Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 09.10.2008 tarih ve 33501 sayılı yazısı.   b)11.09.2007 tarih ve 26640 sayılı Tebliğ.
c) 24.06.2008 tarih ve 21922 sayılı 
Bakan Olur’u

 

Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden alınan İlgi (b) yazıda,

 

Kıyılarımızda seyir emniyetini ve deniz güvenliğini arttırmak amacıyla gemi ve deniz araçlarına donatılacak AIS Klas-B CS cihazının, 11.09.2007 tarih ve 26640 sayılı Tebliğ ile değişiklik getirilen  İlgi (a) Tebliğ kapsamında Ülkemizde uygulanmasına ilişkin hususların belirlendiği,

 

İlgi (c) Olur ile konuyla ilgili daha fazla üretici firmanın piyasaya ürün arzını sağlaması ve bu sayede rekabet ortamının arttırılması amacıyla, AIS Klas-B CS Cihazı donatımı sebebiyle Denize Elverişlilik Belgesi (DEB) süresi 30 Haziran 2008 tarihine kadar sınırlandırılan gemilerden AIS Klas-B CS cihazını takmamış olanlara düzenlenecek yeni DEB’lerine “01 Ekim 2008 tarihine kadar Ulusal AIS Klas-B CS Cihazının donatılmış olması kaydıyla geçerlidir” ibaresi eklenerek AIS Klas-B CS cihazının söz konusu gemilere takılma süresinin 01 Ekim 2008 tarihine kadar uzatılmasının uygun görüldüğünün bildirildiği,

 

Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi’nin Denizcilik Müsteşarlığı’na muhatap 06.10.2008 tarih ve 7618 sayılı yazısı ile, hem piyasada malzeme bulma sıkıntısı hem de mevsime bağlı olarak halihazırda devam eden yat turizmi dolayısıyla uygulamanın sıkıntı oluşturacağından bahisle, AIS Klas B CS donatım tarihinin 2009 yılına kadar uzatılmasının talep edildiği,

 

Bu kapsamda konuyla ilgili yanlış anlamaları önlemek amacıyla, Tebliğin 6. maddesi 2(c) bendi kapsamına giren ticari yatlardan;

 

1. 01 Temmuz 2008 tarihinden önce belgelendirilmiş olan ticari yatların normal süresince belgelendirildiği dikkate alındığında, bu yatlardan 2009 yılındaki belgelendirilmelerinde AIS Klas B CS cihazının aranması gerektiği,

2. 01 Temmuz 2008 tarihi sonrasında belgelendirilmiş olan ticari yatların normal süresince düzenlenmiş olan ticari yatların ise İlgi (c) Olur gereği 01 Ekim 2008 tarihinden itibaren anılan cihaz ile donatılması gerektiği,

 

bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz