Menu

Duyurular


T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Çin Halk Cumhuriyeti ve Endonezya Cumhuriyeti Resmi Ziyareti Kapsamında İş Forumları Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1   / 476-405 = 21/07/2015

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20/07/2015 tarih ve 3007-560/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“DEİK'in 20.07.2015 tarih ve ASP / 2015 – 1218 sayılı e-posta mesajına atfen;
 
- 07.07.2015 tarih ve ÇİN/2015-1179 sayılı DEİK duyurusunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın 28 Temmuz - 1 Ağustos 2015 tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti ve Kore Cumhuriyeti'ne yapacağı  resmi ziyaretler çerçevesinde Pekin ve Seul şehirlerinde iş forumları ve ikili iş görüşmeleri düzenleneceği bildirildiği, anılan ziyaretin  Kore Cumhuriyeti kısmı ileri bir tarihe ertelenmiş olup, ziyaret  programına Endonezya Cumhuriyeti eklendiği, bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın aynı tarihlerde Çin Halk Cumhuriyeti ve Endonezya Cumhuriyeti'ne yapacağı resmi ziyaretler çerçevesinde Pekin ve Cakarta şehirlerinde iş forumları ve ikili görüşmeler düzenleneceği,
 
- Çin Halk Cumhuriyeti ve Endonezya Cumhuriyeti ile ticaret ve yatırım ilişkisi olan firmalarımızın katılımında fayda görülen ziyaretin lojistik hizmetleri DEİK tarafından paket program dâhilinde katılımcılara sağlanacağı, özel uçak ile gidiş-dönüş, konaklama, ara transferler (Türkiye içi bağlantı uçuşları dahil değildir.),çalışma yemekleri, tercümanlık hizmetleri, iş forumlarına katılım kapsamında oluşturulacak paket programın avans ücreti 6000 ABD Doları'nın 24 Temmuz 2015 Perşembe günü ilgili hesap numarasına (İş Bankası Beyoğlu Şubesi IBAN TR60 0006 4000 0021 0113 3147 12 dolar hesabı) yatırılarak online kayıt işlemleri ile birlikte tamamlanması gerektiği, ziyaret programı katılımcılara bilahare iletileceği,
 
- Türk vatandaşları Endonezya Cumhuriyeti için vizeyi sınır kapısından alabildikleri, Çin Halk Cumhuriyeti'nde ise vizeye tabi olan umumi pasaport sahibi Türk vatandaşlarının (yeşil pasaport vizeye dahil değildir) İstanbul için ekte iletişim bilgileri yer alan acenteler kanalıyla, Ankara için doğrudan Büyükelçiliğe şahsi başvuru şeklinde gerçekleştirilmekte olduğu, vize başvurularında gerekli evrak listesinin ekte verildiği, vize işlemleri katılımcılar tarafından bireysel olarak gerçekleştirileceği,
 
hususları bildirilmektedir.
 
Bu bilgiler ışığında, http://kayit.deik.org.tr/KatilimFormu/78/5247  linkinde yer alan katılım formunun eksiksiz doldurularak en geç 24 Temmuz 2015 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar avans ödeme dekontu ile birlikte DEİK'e (İlgili Kişi: Ecem Mirzaloğlu, tel: 0212 339 50 18, E-posta: emirzaloglu@deik.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.”
 
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
EK 1:  Çin Vize İşlemleri Dokümanı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz