Menu

Duyurular


Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı Görüş Talebi Hk.

SİRKÜLER NO: 8.1   / 620-519   = 28/09/2015
 
 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28/09/2015 tarih ve 3795-697/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB), 15.09.2015 tarih ve 17399 sayılı yazısına atfen;

- Ekonomide Öncelikli Dönüşüm Programı Eylem Planı kapsamında yer alan ve Türkiye'nin Lojistik Performans Endeksi sıralamasında ilk 15 ülke arasında yer almasını sağlamayı hedefleyen Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı'nın 2014 yılında yürürlüğe konduğu,

- Söz konusu Programın eylemleri arasında yer alan "Lojistik sektöründe kamu kurum ve kuruluşlarınca lojistik maliyetlerin düşürülmesi ve işlem sürelerinin kısaltılmasına yönelik çalışmalar yürütülmesi" ne yönelik olarak, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı uhdesinde gerçekleştirilen bir toplantıda, özellikle bu konuda aktif faaliyet göstermekte olan üyelerin faaliyetleri sırasında kuruluş aşamalarından başlayarak, yürütmekte oldukları iş/işlemler, bu iş/işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında karşılaşılan maliyetler ve bu iş/işlemlerin sürelerineilişkin görüşlere ihtiyaç duyulduğu belirtilerek konunun Odamız üyelerine duyurulması istenmektedir.
 
Bu itibarla, lojistik faaliyetleri sırasında kuruluş aşamasından başlanarak, faaliyetler süresince kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan iş ve işlemlerde karşılaşılan maliyet ve işlem sürelerine ilişkin görüş ve değerlendirmeleriniz 01 Ekim 2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Odamıza gönderilmesi gerektiği,”
 
Bildirilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
Ek 1: görüş tablosu
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz