Menu

Duyurular


Taşıma İşleri Organizatörleri Yetki Belgesi Başvuruları Belge Yenileme ve Dönüştürme İşlemleri

SİRKÜLER NO: 11.5 / 863-648 = 22/11/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22.11.2018 tarih ve 4390-684/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında 01.01.209 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) Yönetmeliği kapsamında;

Taşıma işleri organizatörleri yetki belgesi başvuruları, belge yenileme ve dönüştürme işlemleri

TİO Yönetmeliği Kapsamında Alınacak Muafiyetli ÜDY/ODY Belgeleri

Üst Düzey Yöneticisi (ÜDY)-TİO veya Orta Düzey Yöneticisi (ODY)-TİO Mesleki Yeterlilik Belgesi konularına ilişkin açıklayıcı bilgi notları yer almaktadır.

Taşıma İşleri Organizatörlüğü (TİO) yetki belgesi başvurularının

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü (GMK Bulvarı No: 128/A Maltepe/ANKARA

Tel: 0312-203-10-00 Faks: 0312-231-51-89 E-Posta: tmkt@uab.gov.tr) adresine gönderilmesi hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı ve Bilgi Notları

Dağıtım: Tüm üyelerimiz