Menu

Duyurular


Sondaj Çalışması Hk.

SİRKÜLER NO:13.7 / 0422-305 = 24/06/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 23/06/2011 tarih ve  2570-383/2011 sayılı yazısı.

 

“T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü İstanbul Liman Başkanlığı’nın 22/06/2011 tarih ve 5674 sayılı yazısına atfen;

 

Kazlıçeşme sahilinde inşa edilecek yat limanı için STFA Sondaj A.Ş. tarafından proje koordinatları ve çalışma sahası Ek’te bir örneği sunulan ilgi yazıda belirtilen alanlar içerisinde 6 adet 3 aşama ek sondaj çalışmasının 22.06.2011-22.07.2011 tarihleri arasında “STFA Galata Dubası” ve “Kocabaş-1 Römorkörü” kullanılarak yapılacağı,

           

Bu itibarla, 22 Haziran 2011 – 22 Temmuz 2011 tarihleri arasında İstanbul Sea Port Deniz Sondajları Koordinatlarındaki 6 noktada 3. aşama sondaj çalışmasının yapılacağı belirtilerek ilgi koordinatlarda; can, mal, seyir ve çevre güvenliğinin tehlikeye düşürülmemesi için “STFA Galata Dubası” ve “Kocabaş-1 Römorkörü” isimli gemilerin çalışmaları sırasında çalışma sahasına girilmemesi, İGTHM ve/veya devriye botundan yapılacak olan uyarı ve ikazlara titizlikle uyulması için gerekli hassasiyet ve dikkatin gösterilmesi gerektiği bildirilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

EK:İlgi yazı

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz