Menu

Duyurular


Sayın Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKÇİ’nin Resmi Ziyareti vesilesiyle İngiltere’ye Özel Sektör Heyet Ziyareti, 17-17 Mayıs 2017, Londra

SİRKÜLER NO: 12.3  / 319-269 = 13/04/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 13/04/2017 tarih ve 1464-282/2017 sayılı yazısı.


İlgi yazı ile;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 'nun 12.04.2017 tarihli ING/ 2017-547 sayılı yazısına atfen;

T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKÇİ, Türkiye-İngiltere Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı vesilesiyle, 17-18 Mayıs 2017 tarihlerinde İngiltere'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği, 18 Mayıs 2017 tarihinde her iki ülke Bakanlarının katılımıyla "İngiltere-Türkiye İş Forumu" düzenleneceği,

İngiltere ile ticaret hacminin 2016 yılında 17,1 milyar ABD Dolarına ulaştığı, ihracat fazlasının 6 milyar doların üzerinde olduğu, İngiltere'nin ithalatında ilk 20 ülke arasında yer alan Türkiye'de, 2500'ün üzerinde İngiliz firmanın faaliyet gösterdiği, Türkiye ekonomisine doğrudan yatırım yapmış AB menşeili şirketlerin içinde İngiltere’nin 2. sırada yer aldığı,

Bu kapsamda İngiltere'nin  ülkemizin halihazırda önemli ve güçlü bir ekonomik partneri konumunda olduğu, Anılan ziyarete öncelikli olarak finans, akıllı şehirler, enerji (akıllı şebekeler) ile inşaat / altyapı alanlarında faaliyet gösteren firma temsilcilerinin katılımında fayda görüldüğü,


Taslak ziyaret programı EK'te sunulan İş Forumu'na katılımın 25 kişiyle sınırlı olduğu, Katılım sağlamak isteyenlerin http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/375/8636  web linkinde yer alan katılım formunu 14 Nisan 2017 Cuma  gününe kadar doldurularak, ödemeyle birlikte tamamlamış olmaları gerektiği  ve daha fazla detay için (90) (212) 339 50 00 no'lu telefondan bilgi alınabileceği”


Bildirilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz