Menu

Duyurular


Sabit IP Adresi

SİRKÜLER NO:11.2 / 402-319 = 12/06/2008

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 11/06/2008 tarih ve 3104-300/2008 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

İlgi: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 04/06/2008 tarih ve 19542 sayılı yazısı’na atfen,

 

1-                Denizcilik Müsteşarlığı’ndan gemi acenteliği yetki belgesi alan acentelerin merkez ve şubelerinde acente işlemlerini yapmak üzere kullanmış oldukları bilgisayarların sabit IP adreslerini Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’ne bildirmeleri gerektiği,

 

2-                Gemi acenteliği yetki belgesi alan acentelerin merkezi ve şubelerinin iç bölge adreselerini (192.x.x.x, 172.x.x.x, 10.x.x.x) bildirmeyecekleri, sabit IP adresini bildirmeleri gerektiği, sabit IP adresi mevcut olmayanların sabit IP adresi edinmek üzere hizmet aldıkları servis sağlayıcı (Türk Telekom, Smile ADSL vb.) ile irtibate geçebileceği,

 

3-                Yetkili gemi acentelerince sabit IP adresleri bildirilmeyen bilgisayarların acente işlemlerini yapmak üzere kullanımlarının engelleneceği,

 

Bildirilmektedir.

 

Gemi acenteliği yetki belgesi almış Derneğimiz üyesi gemi acentelerinin mağdur olmamaları için merkez şubelerinde acente işlemlerini yapmak üzere kullanmış oldukları bilgisayarların sabit IP adreslerini Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’ne yazılı olarak bildirmelerini önemle rica ederiz. 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz