Menu

Duyurular


Römorkör Satışı Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1 / 721-502 =  27/11/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 26/11/2012 tarih ve  4525-582 /2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 19.11.2012 tarih ve 14922 sayılı yazısına atfen;

    

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda, Kuruluşlarına ait   “1.YILDIZ” isimli römorkörün yazıları Ek’indeki şartname esaslarında 17.12.2012 Pazartesi günü Saat: 15:00’e kadar teklif alınmak üzere satış ihalesine sunulduğu bildirilmektedir.

 

İhale ilanı ve “1.YILDIZ” isimli römorkörün teknik özellikleri ekte sunulmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

Ek  1: İhale İlanı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz