Menu

Duyurular


RÖMORKÖR SATIŞI HK.

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0515-365 = 17/08/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 16/08/2011 tarih ve  3170-456/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’nün 16.08.2011 tarih ve 339 sayılı yazısına atfen;

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda, Kurumlarına ait 1.YILDIZ adlı römorkörün 05.09.2011 tarihine kadar teklif alma suretiyle satışının yapılacağı bildirilmektedir.”

 

Denilmekte olup, İhalenin Genel Şartnamesi, ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek:1  İhale Genel Şartnamesi

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz