Menu

Duyurular


Ramazan Bayramı Çalışması

SİRKÜLER NO: 2.4 / 414-273  = 27/05/2019

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Liman ve Feribot Yönetimi Dairesi Başkanlığı Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü’nden alınan 27.05.2019 tarih ve E.185195 sayılı yazısında;

 

“Ramazan Bayramı nedeni ile Limanımızda, 03.06.2019 tarihinde 00.00’dan 13.00’a kadar normal çalışma, 13.00’dan 24.00’e kadar mesaili, 04.06.2019 tarih 00.00’dan 24.00’e kadar çalışma yapılmayacaktır. 05.06.2019 tarih ve 00.00’dan 06.06.2019 tarih 24.00’e kadar mesaili çalışma yapılacak olup, 07.06.2019 tarih 00.00 itibarı ile normal çalışma yapılacağı,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz