Menu

Duyurular


Panama Kanalı İdaresi’nin (ACP) Sahte e-postalarla İlgili Yayımladığı Uyarı

SİRKÜLER NO: 13.3  / 252-200 = 29/03/2018 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27/03/2018 tarih ve 1234-186/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) alınan 22.03.2018 tarih ve CAN(18)04 sayılı yazısına atfen;

 

Panama Kanalı İdaresi'nin sahte e-posta gönderimleriyle ilgili yayımladığı uyarıya dikkat çekmektedir. Buna göre; Panama Kanalı İdaresi'ne ait olduğu izlenimi verilerek gönderilen sahte elektronik postalarla kötü amaçlı yazılımların yayılması veya şirket bilgilerinin izinsiz olarak ele geçirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Panama Kanalı İdaresi'nin, kullanıcı ve müşterilerine yönelik yayımladığı uyarı yazısına göre, söz konusu sahte e-postalarda şirket bilgileri veya mevcut şirket verilerinin güncellenmesi istenmektedir. E-postaların konu kısmında 'PANAMA CANAL NON COMPLIANCE - IMPORTANT UPDATE' benzeri bir ifadenin yer aldığı ve e-posta gövdesinde Kanal İdaresininkine benzeyen bir yazı formatının kullanıldığı bilgisi verilmektedir.

 

Sahte e-postalara daha dikkatlice bakıldığında dilbilgisi hatalarının yapıldığı ve bazı kelimelerin yanlış yazıldığı görülmekte, ayrıca bazı e-postalar, şirketlerin, gerekli bilgileri vermediği takdirde, transit geçiş haklarından men edileceği uyarısıyla bitirilmektedir. Panama Kanalı İdaresi bu hatalara dikkat edilmesi gerektiğini ve e-postaların sahte olup olmadığının aşağıdaki bağlantıdan kontrol edilebileceğini ifade etmektedir:

 

https://www.pancanal.com/common/maritime/advisories/index.html

 

Kanaldan transit geçişler ve e-posta gönderimleriyle ilgili olarak Panama Kanalı İdaresi Müşteri Hizmetlerine aşağıdaki iletişim yollarından ulaşılabileceği belirtilmektedir:

507 272-4595

customerservice@pancanal.com

 

Müşteri ilişkileriyle ilgili olarak ise aşağıdaki telefon numarası veya e-posta adresi kullanılabilir:

507 272-1747

customerelations@pancanal.com

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz