Menu

Duyurular


ÖTV’siz Yakıt Uygulamaları

SİRKÜLER NO: 18.4  / 650-454 = 29/08/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 27/08/2019 tarih ve 3065-567/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odasından alınan ilgi yazıda;

 

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 23.08.2019 tarih ve E.61946 sayılı yazısına atfen;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan 2019 Yılı ÖTV’siz Yakıt Uygulamaları ile ilgili bilgiler, 10.12.2018/730 sayılı sirkülerimizle ile tüm üyelerimize duyurulmuştur.

 

ÖTV’siz yakıt Liman Uygulama Talimatının 14. maddesinde “ belirlenmiş olan yıllık yakıt limitinin altında veya farklı türde yakıt talebi ile adlarına YAD düzenlenmiş olan gemilerin donatanlarının, limit artırımı talep etmeleri halinde, yılda bir kereye mahsus olmak üzere(Bayrak değişikliği adımından ) aynı defter üzerinde limitleri yükseltilebilecektir D ifadesinin yer aldığı,

 

Bu çerçevede IMO’nun yapmış olduğu düzenleme neticesinde donatanların, fuel oil tedariğinde sıkıntı yaşamaları sebebiyle, sene başında defter alırken yapmış oldukları beyanlarda değişiklik talep ettikleri ancak talimata göre bu hakkın 1 kereye mahsus olması sebebiyle daha önce bu hakkım kullanan donatanlarda mağduriyetler yaşandığı,

 

Mezkur düzenleme neticesinde bu tarz taleplerde artış yaşanılacağı düşünülerek 2019 Yılı uygulama talimatının 14. maddesinde yer alan “yılda bir kereye mahsus olmak üzere” ifadesinin çıkarılarak anılan maddenin “ Belirlenmiş olan yıllık yakıt limitinin altında veya farklı türde yakıt talebi ile adlarına YAD düzenlenmiş olan gemilerin donatanlarının, limit artırımı talep etmeleri halinde (Beyan değişikliği adımından) aynı defter üzerinden limitleri yükseltilebilecektir. şeklinde değiştirildiği,

 

hususları bildirilmiş olup, aynı yıl içinde yıllık yakıt limitleri dahilinde 1’den fazla limit artışı talebi yapılabileceği,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz