Menu

Duyurular


Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) Klas-B CS Cihazının Gemilere...

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0133-0110 = 17/02/2009

 

T.C. Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)’nca, 17/02/2009 tarih ve 27144 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) Klas-B CS Cihazının Gemilere Donatılmasına Ve Özelliklerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ” metni aşağıda sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

 

17 Şubat 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27144

TEBLİĞ

Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)'ndan:

OTOMATİK TANIMLAMA SİSTEMİ (AIS) KLAS-B CS CİHAZININ GEMİLERE

DONATILMASINA VE ÖZELLİKLERİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

        MADDE 1 – 11/9/2007 tarihli ve 26640 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) Klas-B CS Cihazının Gemilere Donatılmasına ve Özelliklerine Dair Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

        "(2) Aşağıdaki gemiler 1 Ocak 2010 tarihi itibariyle AIS Klas-B CS cihazı ile donatılmış olacaklardır;

        a) Özel tekneler hariç sefer bölgesine bakılmaksızın 15 metreden büyük tüm ticaret gemileri, 15 metreden büyük yat işletme belgesi alarak faaliyette bulunan yabancı bayraklı yatlar ve 15 metreden büyük balıkçı gemileri,

        b) Askeri gemiler hariç boyuna bakılmaksızın, kılavuz, römorkör, acente gemileri, tehlikeli yük taşıyan tüm gemiler ve arama kurtarma faaliyeti yürüten gemiler,

        c) Köyceğiz Gölü, Dalyan Kanalında çalışan gemiler ile denizde çalışan açık güverteli sandal tipi yolcu motorları hariç olmak üzere, sefer bölgesine bakılmaksızın 12’den fazla yolcu taşıyan tüm yolcu gemileri."

        MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz