Menu

Duyurular


Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 2015/8081 Sayılı Karar

SİRKÜLER NO: 10.1 / 564-474 = 31/08/2015    

28 Ağustos 2015 tarih ve 29459 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme” Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 2015/8081 Sayılı Karar” aşağıda sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                       Genel Sekreter
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz
 
 
 
28 Ağustos 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29459 (2. Mükerrer)
MİLLETLERARASI SÖZLEŞME
Karar Sayısı : 2015/8081

Eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA ülkeleri ve EFTA ülkelerinin kendileri arasında taşınması amacıyla oluşturulan “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme” eklerinde değişiklik yapılmasına dair ilişik 2/2015 sayılı AB-EFTA Ortak Transit Komitesi Kararı’nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 15/7/2015 tarihli ve 8056988 sayılı yazısı üzerine, 22/6/2012 tarihli ve 6333 sayılı Kanunun 2 nci ve 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca  19/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Andlaşmayı görmek için tıklayınız.