Menu

Duyurular


Milli Emlâk Genel Tebliği (Sıra No: 319)

SİRKÜLER NO:23.1 / 649-521 = 15/10/2008

 

Maliye Bakanlığınca, 14 Ekim 2008 tarih ve 27024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  “Milli Emlâk Genel Tebliği (Sıra No: 319)”nde irtifa hakkı ve kullanma izinlerinde alınacak hasılat paylarına ilişkin açıklamalar yer almakta olup, anılan Tebliğ ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 Tebliğ 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz