Menu

Duyurular


MARPOL 73/78 Sözleşmesi EK-V ODS Record Book

SİRKÜLER NO: 20.1 / 395-296 = 20/07/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 19/07/2010 tarih ve  3339-362/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 08.07.2010 tarihli ve B.02.1.DNM/0.06.13.01.118.04-22594 sayılı yazısına atfen;

 

1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe giren MEPC 176 (58) kapsamında;

1.MARPOL 73/78 Sözleşmesi Ek-VI’nın Md.12’sinde; gemilerde bulunan ozon inceltici maddeler içeren sistemler hakkında, İdarece onaylı Kayıt Defterinin tutulması veya elektronik sistemde kaydedilmesi gerektiği,

2.Örneği Ek’te sunulan Ozon İnceltici Maddeler Kayıt Defteri’ne, 1 Temmuz 2010 tarihinden itibaren, Ek VI kapsamındaki Türk Bayraklı gemiler tarafından söz konusu kayıtlarının girilmesi,

3.Bahse konu Kayıt Defterinin onaylarının, yetkilendirilmiş kuruluşlar ve klas kuruluşları tarafından yapılması,

4.Bu sebeple, Ek VI çerçevesinde Türk Bayraklı gemilerde, herhangi bir eksiklik yaşanmaması için söz konusu Kayıt Defterine ilişkin gerekli kontrollerin gerçekleştirilmesi Ek’te sunulan İlgi yazı ile bildirilmektedir.

 

Denilmekte olup,  Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz