Menu

Duyurular


Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.6 / 704-495  = 24/09/2019


T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca, 24 Eylül 2019 tarih ve 30898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yönetmelik

Dağıtım: Tüm üyelerimiz