Menu

Duyurular


Liman Operasyonlarında Kurumlar Arası Koordinasyonun Arttırılması Çalışma Toplantısı Hk.

SİRKÜLER NO:12.1 / 255-213 = 24/04/2015
 

 
Sayın Üyemiz,
 
Bir üyemizden alınan, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlik Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi'nin 21 Nisan 2015 tarih ve 96078489-609.00-E.326 sayılı “Liman Operasyonlarında Kurumlar Arası Koordinasyonun Arttırılması Çalışma Toplantısı” konulu yazısında;
 
"Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, AB Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) kapsamında, "Achieving Excellence in Cluster Management / ClustArs" projesini yürütmektedir. Projenin saha çalışması çerçevesinde, bölgemizdeki 'Liman Tesisleri' nin rekabetçiliğinin arttırılmasına yönelik sektör yapısı, değer zinciri ve bu çerçevede ilgili eylemlerin tespiti üzerinde çalışmaktayız. Bu tespitler doğrultusunda proje önerileri geliştirilmiş olup, alt çalışma gruplan oluşturulmuştur.
 
Söz konusu alt çalışma gruplarından biri, liman operasyonlarında bekleme sürelerinde iyileştirmeyi amaçlayan 'Taraflar Arası Koordinasyon Sistemi'dir. Proje önerisinin tarafları liman operasyon süreçlerinde yer alan ilgili tüm kamu kurumları ve gemi acenteleridir.
 
Bu proje başlığında tarafları bir araya getirmek maksadıyla, 29 Nisan 2015 tarihinde saat 14.00'da Doğu Marmara Kalkınma Ajansı merkez hizmet binasında, 'Liman Operasyonlarında Süreç iyileştirme, Kurumlar Arası Koordinasyona Yönelik Sorun Tespiti ve Öneriler' başlığı altında toplantı düzenlenecektir. Kurumunuzu temsilen liman operasyon süreçlerinde doğrudan yetkili 2 kişinin mevzu bahis toplantıya katılımı hususu,”
 
Bildirilmekte olup, ilgi yazı ekte sunulmaktadır.
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek: İlgi Yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz