Menu

Duyurular


Libya Vergi Tahakkuk Beyannameleri

SİRKÜLER NO: 10.5 / 0331-233 =  23/05/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 21/05/2012 tarih ve  2023-250 /2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

TOBB’un 07.05.2012 tarih ve 0411/10470 sayılı yazısına atfen;

 

Ekonomi Bakanlığı’nın 06.04.2012 tarih ve B.19.0.SBG.0.03.01/25494 sayılı yazısına atfen;

 

1. Libya'da faaliyette bulunan firmalarımızın 2012 yılı Mart ayı sonuna kadar ertelenmiş olan vergi beyannamelerini verme süresinin 2012 yılı sonuna kadar uzatılması konusunda Ekonomi Bakanlığı tarafından defaatle girişimde bulunulduğu, ayrıca konunun Ekonomi Bakanı Sn. Zafer ÇAĞLAYAN tarafından 3 Ocak 2012 tarihli bir mektup ile Libya Maliye Bakanı Sn. Hasan Zeglam'a iletildiği

 

2. Bu çerçevede, Libya Maliye Bakanlığı tarafından alınan kararda aşağıda yer alan hususların  ifade edildiği,

 

-  Bilançoların birbirine bağlı olmasından dolayı bütün mükellefler için 31.12.2010 ve

31.12.2011        tarihlerinde süreleri bitmiş olan mali yılların beyanname sunma süreleri

31.12.2012        tarihine kadar uzatılmıştır.

 

- Gelir vergisi ile ilgili taksitlerin gecikme cezasından muafiyet süresi 31.12.2012 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

- Yazışmalar, intifa hakları, işlemler ve vukuatların gecikme cezasından muafiyet süresi 31.12.2012 tarihine kadar uzatılır, yalnız 01.01.2011 tarihinden önce tahakkuk ettirilen gecikme cezası hesaplanır.

 

- Damga vergisi kesintisi yapan tarafların gecikme cezasından muafiyet süresi 31.12.2012 tarihine kadar uzatılır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz