Menu

Duyurular


Libya’ya Yönelik Ambargo Harekatı

SİRKÜLER NO: 17.1 / 0404-292 = 14/06/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 14/06/2011 tarih ve  2410-372/2011 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“İlgi:   a) Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 28.03.2011 tarih ve 9415 sayılı yazısı.

           b) Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 22.04.2011 tarih ve 12286 sayılı yazısı.

           c) Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 06.06.2011 tarih ve 16788 sayılı yazısı.

                       

Odamızın 29.03.2011 / 216 ve 04.05.2011 / 281 sayılı sirkülerleri ile Web sayfamızda da yayımlanan İlgi (a) ve (b) yazılarda;

 

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 1970 ve 1973 sayılı kararları çerçevesinde, NATO komutasındaki deniz unsurları tarafından Libya kara suları açıklarında silah ambargosu harekatı icra edildiği, söz konusu harekata Türk Deniz

Kuvvetleri tarafından halihazırda 4 fırkateyn, 1 denizaltı ve 1 akaryakıt gemisi ile iştirak edilmekte olduğu,

 

Libya’ya yönelik ambargo harekatı kapsamında;

 

1 - Türk limanlarından ayrılan Türk/Türkiye bağlantılı gemiler ile Türk limanlarına uğraklı olarak intikal eden gemilerden bölgeye intikal edeceklerin ambargo kapsamındaki malzemeler açısından limanlarımızdaki kontrollerinin hassasiyetle yapılmasının gerektiği,

 

2 - Ambargo harekatına yönelik olarak tesis edilen “Deniz Gözetleme Sahası”na girecek tüm ticari gemiler tarafından bölgeye girişlerinden 24 saat önce NATO Deniz Ulaştırması Merkezine telefon, faks veya e-posta yoluyla “Alfa Raporu’nun (Hydrolant) gönderilmesi gerektiği,

 

 bildirilmişti.

 

Bu defa İlgi (c) yazı ile, Dz. K.K.’nın 05.06.2011 tarihli yazısından bahisle, bölgeye intikal eden Türk/Türkiye bağlantılı gemilerin takibi maksadıyla, NATO makamlarına gönderilen ve Denizcilik Müsteşarlığının Web sayfasında, Duyuru-58 Ek’inde (Odamızın Web Sayfasında Sirkülerler/Güvenlik bölümünde de 29.03.2011 tarih ve 216 sirküler Ek’inde de yer almaktadır) yer alan  “Alfa Raporu”(Hydrolant)nun; aşağıda irtibat bilgileri verilen, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’ne de iletilmesinin talep edildiği belirtilmektedir.

 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İrtibat Noktası:

Tel        : 0-312-403 22 22

Faks     : 0-312-417 30 65

E-posta            : denkom.harekatmrk@dzkk.tsk.tr

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz