Menu

Duyurular


Kutup Kodu Kapsamındaki Eğitimlerin Yetkilendirmesi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 853-643 = 16/11/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16.11.2018 tarih ve 4322-673/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 03.11.2018 tarih ve E.82016 sayılı yazısına atfen;

 

İzmir Liman Başkanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne gereği Odamıza da bilgi olarak gönderilen yazı ile;       

26.10.2018 tarihli ve 38591462-4103 sayılı Odamız yazısı ile özetle; Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) tarafından yapılan bir ankete cevap vermek üzere Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Uluslararası Sözleşmesi (STCW) Kural V/4 kapsamında kutup bölgesinde çalışan gemilerdeki kaptan ve güverte zabitlerinin eğitim ve belgelendirmesi ile ilgili ulusal uygulamalar hakkında bilgi talep edildiği,

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin 30.10.2018 tarih ve 58849140-2027 sayılı yazısında ise; STCW Sözleşmesi Kural V/4'ün 1 Temimiz 2018 tarihinde yürürlüğe girdiği ve anılan eğitimlerin zorunlu hale geldiği bildirilerek, bu kural kapsamında verilmesi gereken "Kutup Sularında Çalışan Gemiler İçin Temel Eğitim ve Kutup Sularında Çalışan Gemiler İçin İleri Düzey Eğitimleri" nin Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi tarafından verilebilmesi için yetkilendirme talep edildiği, Aynı yazıda, eğitim kurumuna ait köprü üstü simülatörlerine 2010 yılında "Buzda Seyir" fonksiyonun ilave edildiği, iki öğretim üyesinin yurtdışında "Buzda Seyir" eğitimine gönderilerek sertifikalandırıldığı, "Kışlama" ve Buzda Seyir" eğitimlerini 2011 yılından itibaren verdiklerini belirtilerek, temel ve ileri eğitimler için taslak eğitim programları gönderildiği,

 

"Kutup sularında çalışan gemiler için temel eğitim ve ileri eğitim konularında Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen HTW alt komitesinin 4 üncü dönem toplantısında Kutup Sularında Çalışan Gemiler İçin Temel Eğitim Programı başlıklı IMO Model Kurs 7.11 kapsamında temel eğitim için 24 saat, Kutup Sularında Çalışan Gemiler İçin İleri Eğitim Programı başlıklı IMO Model Kurs 7.12 kapsamındaki eğitim için 30 saat eğitim süresi önerildiği,

Bu itibarla, Kutup Sularında Çalışan Gemiler İçin Temel Eğitim ve Kutup Sularında Çalışan Gemiler İçin İleri Düzey Eğitim yetkilendirme talepleri için eğitim kurumlarının;

-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Güverte İşletim veya Yönetim düzeyinde yetkilendirilmiş bir eğitim kurumu olması,

-IMO Model Kurs 7.11 ve 7.12'nin birer örneklerinin kurs bünyesinde bulundurulması ve bu model kurs kitaplarındaki öneri ve tavsiyelere uyulması,

Kutup Sularında Çalışan Gemiler İçin Temel Eğitim Kurs programının, IMO 7.11 Model Kursunda yer alan müfredattaki tüm konuları kapsayacak şekilde ve toplam 24 saatte verilecek şekilde hazırlanmış olması,

-Kutup Sularında Çalışan Gemiler İçin İleri Eğitim Kurs programının, IMO 7.12 Model Kursunda yer alan müfredattaki tüm konuları kapsayacak şekilde ve toplam 30 saatte verilecek şekilde hazırlanmış olması,

-Buzda seyir fonksiyon ve senaryolarını içeren onaylı bir simülatöre sahip olunması,

-Uzakyol Vardiya Zabitliği ve üstü bir yeterlik ile kutup bölgesinde çalışan bir gemide en az 1 yıl deniz hizmetine sahip veya İlgi yazı tarihinden önce " Buzda Seyir" veya İdarenin uygun göreceği eşdeğer bir eğitime istinaden bu konuda en az 1 yıl eğitim vermiş, simülatör eğitimi yetkisine haiz iki denizci eğitimci istihdam etmiş olması, şartlarının aranacağı,

Yukarıdaki koşullar çerçevesinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nin, Kutup Sularında Çalışan Gemiler İçin Temel Eğitim ve Kutup Sularında Çalışan Gemiler İçin İleri Düzey Eğitimlerini vermek üzere yetkilendirilmesinin uygun değerlendirildiği,

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz