Menu

Duyurular


Kruvaziyer Gemiler Hk.

SİRKÜLER NO: 15.3 / 0396-284 = 13/06/2011

 

T.C. İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Karaköy Limanı Mülki  İdare Amirliğinden alınan, 07/06/2011 tarih ve 124 sayılı “Kruvaziyer Gemiler” hakkındaki yazısında;

“İlgi: İçişleri Bakanlığı EGM’nün  02.06.2011 tarih ve 117267 sayılı yazısı.

Ülkemizde birden fazla limana uğrayan kruvaziyer gemiler ile yolculuk yapan ve gemiye ilk, bindikleri limanda yolcu çıkış işlemi yapılan vatandaşlarımızın bir sonraki limanımızı gezmek istemeleri halinde aynı durumdaki yabancılar gibi transit yolcu olarak kabul edilmeyip, gemiden ayrılmak istemeleri halinde yurda giriş çıkış işlemleri yapılmakta, gemiden ayrılmamaları durumunda ise transit yolcu olarak kabil edilerek, her hangt bir işleme tabi tutulmadan yolculuklarının devamı sağlanmakta ve turlara katılmak üzere limanlarımızdan gemilere binecek vatandaşlarımızın giriş çıkış işlemlerinin gemiye dahil oldukları hudut kapısından yapılmaktaydı.

 

Bu kez ilgi sayılı yazı ile Uluslararası limanlara turistik amaçlı yolcu taşımacılığı yapan ve planlı tur seferleri düzenleyen kruvaziyer gemilerde seyahat edecek olan Türk yolcularla ilgili olarak,

 

Yurt dışından geldikleri kruvaziyer gemi ile yurt dışına dönecek olan Türk yolcuların giriş işlemlerinin, gemiden indikleri ilk hudut kapısında yapılması, çıkış işleminin ise ülkeden ayrılacağı son hudut kapısından yapılması, ilk ve son hudut kapısı haricindeki limanlarda gemiden inerek limanı gezmek istemeleri halinde yolcu giriş çıkışı hususunda herhangi bir işlem yapılmaması,

 

Kruvaziyer gemi ile yurt dışından gelip Türkiye'de kalacak olan Türk yolculara, ilk hudut kapısında yurda giriş işlemi yapılması, sonraki limanlarda giriş çıkışla ilgili her hangi bir işlem yapılamaması,

 

Türkiye'den yola çıkıp yurt dışına gidecek Türk yolculara gemiye dahil oldukları ilk limanda giriş çıkış işlemi yapılmaması, yurttan çıkış işlemlerinin ülkemizden çıkacağı son hudut kapısında yapılması talimatı verilmiş,

 

Gemiye ilk defa binilen veya ülkeye giriş işleminin yapıldığı hudut kapısında,

 

Türk yolcunun çıkış işleminin Ülkemizden çıkacağı son hudut kapısından yapılacağı ve ilk giriş veya ilk biniş hudut kapısı ile çıkış işleminin yapılacağı hudut kapılan arasındaki limanlarda karaya inmesi halinde kesinlikle giriş çıkış işlemi yapılmaması gerektiği gemi kaptanı ve şahsa tebliğ edilecektir.

 

Türk yolcuların listesi ve seyahat güzergahları geminin kaptanı, bağlı olduğu şirket, Türkiye'de yerleşik acentesi tarafından ilk varış limanına bildirilecektir.

 

Söz konusu listenin güncellenerek geminin sırasıyla uğrayacağı limanlara ve Ülkemizden son olarak ayrılacağı limana, ilk Hman Mülki İdare Amirliğince gönderilerek yolcuların takip edilmesi sağlanacaktır.

 

Konu İle ilgili ilgi sayılı yazı yazımız ekinde gönderilmiş olup, Kruvaziyer gemi acentelerinin ve tur şirketlerinin bilgilendirilmesi hususu,”

 

İstenilmekte olup, anılan ilgi yazı ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: ilgi yazı (3 sayfa)

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz