Menu

Duyurular


KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

SİRKÜLER NO: 11.5 / 284-238 = 03/04/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 03/04/2017 tarih ve 1300-253/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulması; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 15/2/2017 tarihli ve 323 sayılı yazısı üzerine, 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/2/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır. ( Karar Sayısı: 2017/9941)

 

Söz konusu Karar 31/03/2017 tarihli 30024 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanmış olup aşağıda sunulmuştur.

 

KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK HİZMETLER VE DESTEKLERDEN

YARARLANACAK KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERE İLİŞKİN

SEKTÖREL VE BÖLGESEL ÖNCELİKLERİN BELİRLENMESİ HAKKINDA

KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

 

MADDE 1- 5/8/2009 tarihli ve 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan "KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Karar'a ekli (1) sayılı listeye aşağıdaki satır eklenmiştir.

 

K

Finans ve Sigorta Faaliyetleri

Sigorta acentelerinin ve aracılarının faaliyetleri

?                        (Sadece bu alt başlık dahildir.)

66.22

                       

            ?

 

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz