Menu

Duyurular


Koronavirüs Tedbirleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 296-227 = 27/04/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26.04.2020 tarih ve 1257-520/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“Denizcilik Genel Müdürlüğü'nce  Odamıza  gönderilen 21.04.2020 tarihli ve E.25092 sayılı yazıda; Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Liman Başkanlıkları tarafından alınması gereken tedbirlerin Bakanlığın 2020/2 ve 2020/3 sayılı Genelgeleri ve yazılarında belirtilen Makam Olur'ları ile bildirildiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla; 20/04/2020 tarihli ve 24988 sayılı Makam Olur'u ile 2020/2 ve 2020/3 sayılı Genelgeler ve 20933, 21098, 21705, 22843 ve 31102 sayılı  Makam Olur'ları kapsamında uygulanmakta olan tedbirler ile uzatılan tüm işlem, eğitim ve faaliyetlerin ileride belirlenecek bir tarihe kadar uzatılması ve7244 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik kapsamında yapılan değişikliğe uygun olarak; şirket, gemi, su ve iç su araçlarının ulusal belgelerinden 11/3/2020 tarihi ile 31/7/2020 tarihi aralığında süresi dolan veya dolacak olan belgelerinin süresinin 1/8/2020 tarihine kadar uzatılması  doğrultusundaki uygulamanın devam ettirilmesi kararının alınmış olduğu bildirilmektedir.

Ayrıca, süresi uzatılan belgelerin süre uzatımının devam ettiği ve süre sonunda tekrar değerlendirileceği açıklanarak konunun önemine binaen gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususları,” 

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

Saygılarımızla,

                                                   Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz